Čtvrtek, 29 září, 2022
aktuálně

Stavba domů s téměř nulovou potřebou energie s využitím polystyrenu

Všichni, kteří se tento rok rozhodnou stavět, si musí dát pozor na to, aby měli postavený dům s téměř nulovou potřebou energie. Podle nových nařízení musí být už totiž domy zařazeny do energetické třídy A0.

„Výstavba budov s téměř nulovou potřebou energie a významná obnova stávajících budov představuje řešení, jak dosáhnout výrazné snížení spotřeby energie v budovách, které mají až 40-procentní podíl na celkové spotřebě energie v EU,“ vysvětluje Marta Strapková, předsedkyně Sdružení EPS ČR.

Pro A0 domy je klíčový návrh projektanta

Od 1. ledna 2021 by měly stavět domy s vysokou energetickou náročností. To znamená takové, ve kterých téměř nulové nebo velmi malé množství energie potřebné k jejich užívání se dosahuje efektivní tepelnou ochranou a ve vysoké míře energií získanou z obnovitelných zdrojů nacházejících se v domě nebo v jeho blízkosti. Pro takové domy je klíčové, aby měli vhodný tvar a byly zasazeny do okolního prostředí s ohledem na světové strany, nadmořskou výšku či podnebí. Při jejich stavbě tak hrají důležitou úlohu architekti a projektanti. Jejich úkolem je navrhnout vhodné okna, ideálně s trojsklem, ale také efektivní způsob vytápění a větrání, aby bylo možné dosáhnout co nejvyšší energetické, ekologické a ekonomické úspory.

Zateplení stavby má více benefitů

Rodinný dům si člověk nestaví na pár let, ale na desetiletí. A k tomu je nutné přizpůsobit i zateplovací materiál. Zateplení má několik benefitů, a to nejen snížení tepelných úniků, ale i vyšší požární bezpečnost, lepší akustické vlastnosti či prodloužení životnosti stavby. Má pozitivní vliv i na statiku domu a navíc snižuje emise skleníkových plynů. Zkušený projektant vypracuje tepelnětechnický výpočet a na základě něj doporučí nejvhodnější tepelněizolační materiál i jeho správnou tloušťku. Expandovaný polystyren se osvědčil jako kvalitní a standardně zpracovatelný izolační materiál pro všechny druhy tepelných izolací a ve formě tvarovek i jako konstrukční materiál ztraceného bednění pro výstavbu rodinných domů. Téměř 52% polystyrenu se používá ve vnějším tepelně izolačního systému na tepelnou izolaci fasád nových nebo významně obnovovaných budov.

„Při konstrukci domů v energetickém standardu A0 je nákladově optimální tloušťka tepelné izolace z bílého polystyrenu cca 25 cm. Tím se zlepší tepelněizolační parametry budovy a dosáhnou se maximální úspory energie, „doplňuje Marta Strapková.

Proč zvolit polystyren?

Polystyren jako zateplovací materiál má výborné tepelněizolační vlastnosti. Je lehký, takže nezatěžuje fasádu a jeho nižší hmotnost je také velkou výhodou při aplikaci a manipulaci s tímto materiálem. Zateplení stavby tak trvá kratší. Navzdory nižší hmotnosti, polystyrén obstojí iv náročných klimatických podmínkách. Je odolný proti silnému větru i dešti. Na rozdíl od jiných tepelněizolačních materiálů nemá na jeho tepelněizolační vlastnosti vliv vlhkost. Navíc jde o zdravotně bezpečný materiál, který podporuje příjemné mikroklima v interiéru.

„Expandovaný polystyrén si své vynikající tepelněizolační a mechanické vlastnosti zachovává během celé životnosti. Pokud bílý polystyren nahradíte šedým se stejnou tloušťkou, získáte dodatečnou úsporu energie ve výši cca 20%, než při použití bílého polystyrenu „vysvětluje M. Strapková.

Při úspoře tloušťky tepelné izolace ušetříte nejen na jejím objemu, ale i na pomocných materiálech, jako jsou kratší kotevní prvky, užší klempířské prvky či zakládací lišty. V případě šedého polystyrenu však třeba dodržet správný postup jeho aplikace. Na fasádu se musí instalovat tehdy, když na ni nesvítí přímé slunce, protože by došlo k zahřívání těchto desek.

Další články autora

Komentáře

Reklama

SEO článek

Nejnovější články